съдебни заседатели

Осигуряване

Заплащане при изпълнение на обществени и други задължения

В Кодекса на труда са предвидени изрично няколко случая, при които работникът или служителят изпълнява граждански или обществени задължения, които са извън неговите задължения по трудовото правоотношение. Тяхното ...

1

Последни

Съдят ни срещу 6,64 лв. на час

Съдебните заседатели, които представляват гражданското общество в процесите по наказателни дела, работят срещу 6,64 лв. на час в Софийския градски съд. Сумата е плод на формула, разписана в стара наредба, ...

0