топлинни счетоводители

Битови сметки

Изтича срокът да се оплачем от сметката за парно

До 31 август клиентите могат да подадат възражение по изравнителните сметки за парно и топла вода. Съгласно наредбата за топлоснабдяването след тази дата не може да се правят преизчисления. За това предупреждават ...

0

Битови сметки

Има разминаване в сумите за връщане в изравнителните сметки за парно

Част от топлинните счетоводители са изготвили изравнителните сметки само с новата, ретроактивна цена на топлинната енергия, без да отчетат сумите за възстановяване чрез прихващане от бъдещи сметки, като ...

0

Битови сметки

Топлинните счетоводители не дават обяснения при грешни отчети

Гражданите не могат да обжалват решенията на КЕВР. Фирмите за дялово разпределение могат да правят грешни отчети, без да се обясняват на гражданите. Това е един омагьосан кръг, от който няма излизане, ...

0