Част от топлинните счетоводители са изготвили изравнителните сметки само с новата, ретроактивна цена на топлинната енергия, без да отчетат сумите за възстановяване чрез прихващане от бъдещи сметки, като по този начин се стига до разминаване в сумите за връщане от изравнение.

Това предупредиха от „Топлофикация София“.

Дружеството вече е  възстановило 24 милиона лева на своите потребители от ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия.
 
Към 17 август 2020 г. чрез прихващане на сметките за м. юни са върнати над 10 млн. лв., а със сметките за м. юли и годишните изравнителни сметки - още 13,8 млн. лв. Остават за възстановяване още 12 798 316 млн. лв., с които ще бъдат прихванати бъдещи сметки на потребителите, съобщават от "Топлофикация София".
 
Топлинните счетоводители предадоха изравнителните сметки за парно и топла вода.  На тази база „Топлофикация София“ ЕАД изготви Общите фактури за потребената топлинна енергия за периода 1 май 2019 г. – 30 април 2020 г. От днес те са достъпни на Интернет страницата на дружеството и в Центровете за обслужване на клиенти, съобщиха от столичното парно.
 

istock
istock

Предвид ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия за периода 1 юли 2019 г. - 31 март 2020 г. и с оглед предоставяне на цялостна информация на потребителите за изчислението на сметките в съобщенията към общите фактури на потребителите са посочени ценовите периоди и съответната цена на топлинната енергия без ДДС, фактурираните количества топлинна енергия по старата цена и изравнение на потреблението по новата,  по-ниска цена.

Така клиентите ще могат да видят какво е общото им реално потребление за периода 1 май 2019 г. - 30 април 2020 г.
 
С цел прозрачност и коректност към клиентите, дружеството предоставя подробна информация на втора страница в съобщението към общата фактура.

Там всеки потребител може да направи проверка на изчисленията, като види сумата за реално консумираната топлинна енергия за посочения период и колко е платил по фактурите за същия период, каква е общата сума за възстановяване чрез прихващане във връзка с ретроактивното намаляване на цената на топлинната енергия, колко от тази сума вече е прихваната през юни и по общата фактура, ако има доплащане.

istock
istock

На отделен ред е посочено колко остава за прихващане от бъдещи сметки. Ще напомним, че тази сума, съгласно нормативната уредба, не може да бъде изплащана на потребителя, а остава за погасяване на следващите месечни сметки до нейното изчерпване.

Клиентите, които имат да доплащат от изравнителната сметка, могат да  видят на последния ред информация за окончателната сума за доплащане след извършеното прихващане. 

Топлофикация ще върне близо 40 млн. лв. на клиентите си

С оглед още по-добра информираност на абонатите в съобщението е предоставена допълнителна таблица, в която са посочени количеството фактурирана топлинна енергия за периода 1 юли 2019 г. – 31 март 2020 г., сумите, изчислени по старата и по новата цена и каква е сумата за възстановяване чрез прихващане от бъдещите месечни сметки.

Напомняме, че съгласно решение на КЕВР тези суми не се връщат на потребителите и не с тях не могат да се покриват просрочени стари задължения. С тях ще бъдат прихващани само сумите за топлинна енергия в следващите сметки без таксата за услугата „дялово разпределение“, тъй като тя не се включва в цената на топлинната енергия.
 

istock
istock

„Топлофикация София“ предлага на своите клиенти, които имат суми за получаване от годишното изравнение  няколко възможности, за да могат да си изберат най-удобния за тях начин.  Сумите могат да бъдат преведени по банков път, получени на каса на „Топлофикация София” или оставени за покриване на следващи сметки.
 
Потребителите, които предпочитат да получат сумите в брой, могат да го направят в посочените Центрове за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД. Сумите ще бъдат изплащани само на титуляра на партидата или на упълномощеното от него лице. Дружеството може да възстановява суми на онези клиенти, които нямат просрочени неплатени сметки.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg