трудова дисциплина

Работа

Наказания на работното място: Реални примери и уроци от практиката

В работния процес, дисциплината е от съществено значение, за да се поддържа ред и ефективност. Законът в България предвижда определени нарушения на трудовата дисциплина, за които работодателите имат право ...

0

Работа

Кога се налага дисциплинарно наказание

Кодексът на труда дава правото на работодателя да наказва работници и служители, които нарушават трудовата дисциплина и от тази гледна точка е важно първо да се изясни какви са нарушенията на трудовата ...

1