трудово или служебно правоотношение

Работа

Защита на работещите, които подават сигнали

Парламентът в България прие Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Основната цел на закона е осигуряването на защита на лицата в публичния и частния ...

0