удостоверение за липса на задължения

Данъци

Как се вади удостоверение за липса на задължения

Заявление за удостоверение за наличие или липса на задължения може да подаде физическо или юридическо лица, вписано в регистъра на НАП. Удостоверение за наличието или липсата на задължения можете да получите ...

0