условия на работа

Работа

Изследване открои кои са критичните сектори за работещите

Лошото качество на работата, включително високи емоционални изисквания, работа на висока скорост и кратки срокове, са широко разпространени сред няколко от секторите и професиите, считани за основни, ключови ...

0