Лошото качество на работата, включително високи емоционални изисквания, работа на висока скорост и кратки срокове, са широко разпространени сред няколко от секторите и професиите, считани за основни, ключови или критични по време на пандемията от COVID-19.

По-специално в случая на здравните работници и тези, работещи в сферата на грижите. Половината от тях са имали натоварени работни места – което означава, че работата им е изложила здравето и благосъстоянието им на особен риск. Напрежението, с което се сблъскват ежедневно тези работници, поставя под въпрос способността на Европа да реагира на бъдещи кризи, се казва в новото изследване на Eurofound „Качество на работните места на основните работници, свързани с пандемията от COVID-19“.

То анализира условията на труд на в определени сектори, които осигуриха функционирането на обществата в Европа по време на пандемията от COVID-19. Тези работници поддържаха достъпа до здравеопазване, дългосрочни грижи и други основни стоки и услуги, включително храна, вода, електричество, интернет и обработка на отпадъци.

Проучването разграничи 11 критични групи работници въз основа на данни от Европейското телефонно проучване на условията на труд (EWCTS) на Eurofound за 2021 г.: здравни работници и работещи в сферата на образованието, офис служители, чистачи и работещи с отпадъци, работници в хранителната система, мениджъри и законодатели, физически работници, ИКТ работници, учени и инженери, работници в защитни служби и транспортни работници.

В съответствие с това определение 45% от работниците в ЕС през 2021 г. могат да се считат за критични, като такива са и поне една трета от общата работна сила във всяка държава членка. В Дания и Люксембург над половината от работната сила може да се счита за критични работници.

istock
istock

Всяка група се сблъсква със специфични предизвикателства за качеството на работата и професионалния живот по време на пандемията от COVID-19. Например чистачите и работниците по събиране на боклук имат значително лошо качество на работа, като много от тях имат работни места, съчетаващи високи нива на физически изисквания и рискове с висока степен на несигурнос. Групата се откроява и като слаба подкрепа от колеги и мениджъри, лош достъп до обучение и много ограничени възможности за кариерно развитие.

Освен това половината от тези служители са имали затруднения да свързват двата края и много от тях не са имали официално представителство на работното място.

Има ли съпротива у нас срещу преквалификацията

Няколко критични сектора в момента страдат от недостиг на работна ръка, по-специално болници и здравеопазване, образование, производство на храна и напитки, промишлено почистване и местно и регионално управление. Подобряването на условията на труд и привеждането на заплащането в съответствие със стойността на тези работни места за обществото е от първостепенно значение за решаването на този проблем. Политиките и практиките в тези сектори също трябва да са насочени към разработване на устойчиви работни практики, включително подкрепа и развитие на уменията на работниците, насърчаване на баланса между професионалния и личния живот и осигуряване на публични инвестиции в условията на труд.

По повод публикуването на доклада, мениджърът по изследванията на трудовия живот на Eurofound Хорхе Кабрита подчерта значението на подобряването на качеството на работата на основните работници.

istock
istock

„Преди няколко години хората в Европа аплодираха работниците на първа линия, но ако говорим сериозно като се признава стойността на тези работници, акцентът трябва да бъде върху подобряването на качеството на работните места и разработването на устойчиви практики, включително справедливо заплащане. Това е важно не само за въпросните служители, но и за устойчивостта на Европа в предстоящите кризи.“, заяви той.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg