уволнен служител

Осигуряване

Предлагат промени в дохода, върху който се дължат осигуровки

От 1 януари 2024 г. влизат в сила промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, съгласно която ще се издават ваучери за храна освен на хартиен, и на електронен носител. В тази връзка се предлагат ...

1