От 1 януари 2024 г. влизат в сила промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, съгласно която ще се издават ваучери за храна освен на хартиен, и на електронен носител.

В тази връзка се предлагат промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, качени за обществено обсъждане. Те предвиждат  осигурителни вноски да не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна както на хартиен, така и на електронен носител.

Друга промяна предвижда са се постигне равнопоставеност между служителите в ДАР и в останалите специални ведомства по отношение на осигурителната тежест при получаване на възнаграждение от временно отстранен от длъжност служител. Наредбата предвижда, че когато дисциплинарното производство бъде прекратено или когато на служителя не бъде наложено наказание "уволнение", той се възстановява на заеманата длъжност и му се изплаща възнаграждението за времето на отстраняване.

Как ще улесни потребителите дигитализацията на ваучерите за храна

В закона е създадена нова алинея, съгласно която при отмяна на акта, с който е отнет или отказан достъп до класифицирана информация, служителят, който е временно отстранен от длъжност, се възстановява и му се заплаща възнаграждението за периода на отстраняването.

istock
istock

Върху това възнаграждение не следва да се начисляват и внасят осигурителни вноски, така както това е предвидено по отношение на аналогични хипотези в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, ЗМВР, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и Закона за Националната служба за охрана.

Поради това се предлага и промяна в наредбата, на основание на която не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху тези възнаграждения.

Предлага се промените да влязат в сила от 1 януари 2024 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg