заетибезработни

Работа

Кой има право да провежда обучения с ваучери на заети и безработни лица

С въведения от края на 2009 г. механизъм за финансиране на обучението на заети и безработни лица по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез ваучери, се създадоха предпоставки ...

0