закон за приемане на еврото

Пари

Пращат закона за еврото в ЕК

Работата по проекта на Закон за въвеждане на еврото в България е в напреднала фаза. Законопроектът е изготвен от работна група към Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната, ...

1