Закон за въвеждане на еврото

Пари

Нов закон определя как ще се обърнат пенсиите и заплатите в евро

От датата на въвеждане на еврото заплатите, пенсиите, обезщетенията, както и паричните и социалните помощи се изплащат в евро и се обръщат в евро, като стойността им в левове се раздели на пълния официален ...

2