заличаване

Потребители

Фирми печелят от личните ни данни

Толкова много хора са изморени от заливащите ги и ненужни за тях, но товарещи сметките им съобщения за новини, игри, хороскопи, услуги на информационното общество, директен маркетинг и др. Причината често ...

1

Последни

Ще заличават фирмите, които не се пререгистрират догодина

Всички еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговски дружества, които до 30 юни 2011 г. не са поискали пререгистрация, да не бъдат пререгистрирани служебно, както се правеше досега, а да бъдат ...

0