замяна

Пари

Как да замените повредени банкноти

От 1 август БНБ промени таксите за услуги с банкноти и монети от  август. Без такса ще продължат да се обменят банкноти и монети с изтекъл срок на обмяна, както и да се заменят повредени български банкноти ...

0

Пари

Как и къде да сменим скъсана банкнота

Много от потребителите не са запознати с реда и начина на подмяна на повредени, скъсани или захабени банкноти и монети. Голяма част от тях не знаят, че във всяка търговска банка е възможна подмяна. Подробно ...

3