заповед

Работа

При какви условия можем да ползваме неплатен отпуск

Отпускът, бил той платен или неплатен, е важен елемент за балансирането на работната и личната сфера на работниците и служителите. В законодателството се дават определени права и задължения както на едната, ...

1

Работа

Какви права имат работещите при работа по празниците

Въпреки че през 2024 г. официалният празник 6 май – Гергьовден, съвпада с четвъртия почивен ден от великденските празници – понеделник, той не се компенсира с неприсъствен ден. Според Кодекса на труда ...

0

Работа

Как да четем правилно заповед за уволнение от работа

При прекратяване на трудовото правоотношение е от съществено значение да бъде издадена заповед за уволнение или друг документ, който удостоверява факта на прекратяването. Въпреки че Кодексът на труда ...

1

Работа

Вече може и да не заверяваме командировъчното при пътуване

През март 2023 г. бяха извършени редица промени в Наредбата за командировки в страната. След около 20 годишно очакване, беше повишен размерът на средствата, които командирования получава при изпълнение ...

0

Работа

Как шефът може да отмени заповед за уволнение

Въпреки че са рядкост, понякога има случаи, в които работодателите след като са уволнили техен работник или служител, променят решението си и търсят варианти, с които да отменят наложената вече заповед. Причините ...

1

Работа

Вдигат двойно парите за командировка

Заповедта за командироване на работещите в страната вече ще може да се издава и в електронен вид, отпада и задължителната заверка с подпис и печат на мястото на командироване. Това предвиждат промени ...

0

Здраве

Променят част от новите COVID мерки в София

Променят част от новите COVID мерки в София. Днес министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев проведе среща с директора на столичната здравна инспекция д-р Данчо Пенчев. Причината е множеството ...

0

Здраве

Въвеждат нови Covid мерки в София

Столичното РЗИ издаде заповед, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки в София. Заповедта влиза в сила след два дни, от 4 август, а мерките ще са задължителн...

0

Работа

Как се формират работните графици при работа на смени

През последните години страната ни се намира в демографска криза, което неминуемо се отразява и на броя на работниците и служителите в България. Наред с това, обемите продукцията за производство в големите ...

0

Здраве

Искат промяна на заповедта за зелените сертификати

Асоциацията на търговците на нехранителни продукти изрази безпокойство от заповедта на здравния министър, която според тях, води до неравно третиране на търговците. Те са на мнение, че зелените сертификати ...

0