жилище такса

Кредитиране

ОББ е с удължени условия по ипотечни кредити

Лихвеният процент за покупка на „първо жилище” в евро вече е 6.70%. Офертата е промоционална и е валидна до 31.12.2011 година, при избор на превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка ...

0