Липсата на разпоредби, гарантиращи право на достъп до платежна сметка за основни операции и за юридически лица, води до ограничаване на конкуренцията, тъй като дава възможност на банките необосновано да откажат откриване на платежни сметки на лица, предоставящи услуги, базирани на криптоактиви и по този начин да попречат на навлизането на пазара на услуги, които се явяват конкурентни на предлаганите от тях.

Това се казва в становище на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), след сигнал на компания, че обслужващата го банка, след като е установила принципите на действие на платформата, е закрила сметките на дружеството, без да даде обяснения. Впоследствие компанията е опитала безуспешно да открие сметка в други две банки.

Отчитайки, че противодействието на прането на пари и на финансирането на тероризма са цели от първостепенно обществено значение, трябва да се има предвид, че са налице множество мерки, свързани с борбата с изпиране на пари и финансирането на тероризма, вкл. в сферата на обмена на виртуални валути.

Отказът за откриване на платежна сметка довежда до ограничаване възможността за навлизане на пазара от страна на юридически лица, чиято дейност се осъществява посредством виртуални валути, но действително криптоактивите не са нелегални сами по себе си, нито оперирането с такива средства, нито самото упражняване на дейност посредством криптовалути съставлява престъпление. Възпрепятстването да стартират каквато и да е дейност, поставя юридическите лица в патова ситуация за навлизане на пазара“, посочват от КЗК.

Как излиза най-евтино да изпратим пари

Според комисията отказът на банките да изпълняват платежни операции, свързани с виртуални валути, включително, но не само, плащане към платформи за търговия с такива валути, следва да се разграничава от необходимостта на юридическото лице, след като възникне в правния мир, да бъде носител на права и задължения.

istock
istock

Отказът на банките не трябва да се основава на липса на достатъчно информация, а на данни и факти, които да доведат до основателно породено съмнение за извършване на престъпление.

Задължението на банките, заложено в правната уредба на Закона за мерките срещу изпиране на пари, да откажат откриване на сметка, в случай че не могат да изпълнят изискванията за комплексна проверка на клиент се отнася както за юридически лица, така и за физически, но Законът за платежните услуги и платежните системи предвижда възможност единствено потребителите, т.е. физическите лица да получат мотивиран отговор.

Като се има предвид, че присъствието на съответния пазар следва да се определя от държавата чрез нейните органи, а не от частноправни субекти, каквито са банките, КЗК предлага обхватът на чл. 119 от Закона за платежните услуги и платежните системи да бъде разширен, така че гаранциите за правото на достъп до платежна сметка за основни операции за физически лица, да се отнасят и за юридически лица.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg