Българската народна банка прие промени в Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в обращение, както и изменения и допълнения в „Общи условия на Българската народна банка за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване“ и нова тарифа за предоставяне на тестови комплекти и мостри на нови емисии банкноти/разменни монети и за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.
 
С измененията в Наредба № 18 се предвижда възможност БНБ да откаже да даде писмено съгласие за възпроизвеждане на български банкноти и монети, въпреки че са изпълнени обективните изисквания, когато продукт/материал, върху който е възпроизведена българска банкнота или монета, създава впечатление за нейното повреждане или създава предпоставки за измама, или обичайната му употреба води до уронване на престижа и авторитета на паричната единица на Република България.

Предвижда се още банката да осъществява контрол чрез проверки като „таен клиент“ или чрез дистанционен (документален) контрол на банките, доставчиците на услуги, финансовите институции и обменните бюра.

Все по-често фалшифицират банкноти от 50 лева

Разширява се кръгът от субекти, които имат право да поискат да им бъдат предоставени тестови комплекти с истински годни и негодни български банкноти и монети за настройки на машини за сортиране и/или машини за самообслужване, както и да подават в БНБ заявление за извършване на различните видове тестове на машини, като освен производителите на машини или техните представители, вече и банките, доставчиците на услуги или сервизните оператори ще могат да подават такива заявления.
 

istock
istock

Измененията и допълненията в „Общи условия на Българската народна банка за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване“ предвиждат да се заявяват и плащат по електронен път чрез страницата на БНБ в интернет всички услуги за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване.

Въвежда се и такса за извършване на контролни тестове и на повторни контролни тестове, а заявителят ще плаща разноските на БНБ за пътни, дневни и нощувки в случаите, при които тестовете не се извършват в Касовия център на БНБ в София.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg