Българска народна банка предупреди за риск част от кредитополучателите да не могат да си плащат заемите.

„Рязкото нарастване на цените на енергоносителите, евентуално отсъствие на регулярност в техните доставки, влошаване на икономическите нагласи и потенциални индиректни ефекти от забавянето на икономическата активност в основни търговски партньори на България могат да повлияят върху състоянието на реалната икономика и да засегнат способността на кредитополучателите за обслужване на задълженията, посочват от БНБ в тримесечното издание „Банките в България“.

„Наред с това, ясно очертаната тенденция към глобална промяна на лихвения цикъл може да намери отражение върху финансовото състояние на кредитополучателите посредством увеличението на разходите за обслужване на кредитните задължения“, допълват от банката..
 

Засега обемът на необслужваните експозиции продължава да следва низходяща тенденция, което се дължи на отписвания и продажби на кредити. Същевременно делът на кредитите във фаза 2 по Международния счетоводен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 показва повишено ниво на кредитен риск.
 
„Макар в непосредствен план високата кредитна активност да се отразява положително върху доходността на банковия сектор, бързите темпове на растеж на кредитите създават предпоставки за нарастване на задлъжнялостта“, посочват още от БНБ. Според експертите при влошаване на икономическите условия или рязко повишение на лихвените проценти по кредитите способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки.

Шефът на БНБ: Бавим се с присъединяването към еврозоната

Наличието на солидна капиталова позиция е ключов фактор за поддържане на устойчивостта на банковия сектор при нарастване на необслужваните кредити и обезценките. Текущите равнища на капиталовите съотношения са значително над минималните регулаторни изисквания и изискванията за капиталови буфери, категорични са от националната банка. 

Общият дял на необслужваните кредити в кредитния портфейл в края на юни възлиза  на 5.8% (при 6.1% в края на март). Сред предпоставките, допринесли за понижението на дела на необслужваните кредити през тримесечието, бяха операциите по отписвания и продажби на кредити.
 

istock
istock

Към 30 юни 2022 г. печалбата на банковата система възлиза на 1 млрд. лв., с 357 млн. лв. (54.2%) повече спрямо реализираната през първата половина на 2021 г. Спрямо 30 юни 2021 г. общият нетен оперативен доход на банковата система се повишава с 374 млн. лв. (17.1%) и в края на юни 2022 г. достигна 2.6 млрд. лв.

Увеличение се наблюдава при всички негови компоненти, главно при нетния доход от такси и комисиони и нетния лихвен доход. Нетният доход от такси и комисиони се увеличава  със 126 млн. лв. (21.9%) спрямо първото шестмесечие на 2021 г. до 700 млн. лв. в края на юни 2022 г., а делът му в нетния оперативен доход достига 27.4%
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg