В споделяна стотици пъти във Фейсбук публикация се твърди, че възпоменателната монета "Света Богородица - Златна ябълка", която наскоро бе пусната в обращение, ще бъде една от последните български монети. Посочва се, че след това монети с номинали в български лев няма да се секат никога повече.
 
"Ако правителството остане до края на годината е твърдо решено да прекрати съществуването на българския лев и монети с номинали в български лев няма да се секат повече никога", се казва в публикацията, в която не се споменава изрично стремежа на страната ни към членство в еврозоната.

Докога ще бъдат сечени български монети?
 

Български монети ще бъдат сечени, докато страната ни използва лева, и ще спрат да бъдат сечени, след като приемем еврото.
 
Както обясниха за БНР от пресцентъра на Българската народна банка, БНБ ще продължи да възлага отсичането и ще пуска в обращение български разменни и възпоменателни монети с номинална стойност в лева или стотинки до въвеждане на еврото като законно платежно средство в Република България. След приемане на еврото за официална парична единица в страната българските монети и банкноти ще престанат да бъдат законно платежно средство и ще бъдат изтеглени от наличнопаричното обращение, като БНБ ще започне да възлага отсичането и ще пуска в обращение евромонети с българска национална страна, допълват от БНБ. Кога ще се случи това, обаче, все още не е окончателно решено.

Как ще се уреди статутът на БНБ след приемането на еврото

Кога България ще спре да използва лева?
 

България ще спре да използва лева, когато се присъедини към еврозоната и започне да използва единната европейска валута евро. Твърдението, че българският лев ще спре да съществува след края на годината, е обвързано с датата, на която България се стреми да приеме еврото - 1 януари 2025 г. Тя е записана като официална целева дата в Националния план за въвеждане на еврото, актуализиран с Решение на Министерския съвет № 797 от 13.11.2023 г, поясняват за БНР от Министерството на финансите. Влизането на страната ни в еврозоната е дългогодишен приоритет, следван от всички български правителства, управлявали през последните 20 години, и настоящото правителство работи усилено за изпълнението на тази цел, подчертават още от министерството.
 

freepik.com
freepik.com

Всички държави членки на ЕС по принцип са задължени да въведат еврото, след като изпълнят критериите за това. Т.е. ангажиментът за бъдещото ни влизане в еврозоната на практика е поет с присъединяването ни към ЕС и е въпрос на време, както и на това България да отговоря на всички изисквания за единната валута.
 
Решение за влизане на страната ни в еврозоната трябва да бъде взето от Съвета на ЕС и такова все още няма. България засега не отговаря на всички критерии присъединяване към единната европейска валута. По-точно страната ни не отговаря на изискването за нивото на инфлация. Според критериите средният темп на инфлация трябва да не надвишава с повече от 1,5 процентни пункта средния темп на инфлация в трите държави членки с най-добри резултати в областта на ценовата стабилност.
Заключение
 
Ангажиментът за влизането ни в еврозоната е поет с присъединяването ни към ЕС. След приемане на еврото за официална парична единица в страната българските монети ще спрат да се секат и ще бъдат изтеглени от обращение. Тогава БНБ ще започне да възлага отсичането и ще пуска в обращение евромонети с българска национална страна. Като целева дата за влизане в еврозоната е посочен 1 януари 2025 г., но не е ясно дали това ще се случи тогава или по-късно. Причината е, че страната ни засега не отговаря на всички критерии и решение за присъединяването ни към еврозоната все още няма. Твърдението, че монетата "Света Богородица - Златна ябълка" ще бъде една от последните български монети, е ПОДВЕЖДАЩО, тъй като все още няма ясна дата за приемането ни еврозоната и прекратяване на сеченето на български монети.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg