Разплащателната сметка е не само удобство, но и необходимост в съвременния живот. След навършване на пълнолетие можете да си откриете разплащателна сметка в избрана от вас банка и в предпочитана от вас валута. Сметката ще ви позволи да се разплащате бързо, лесно и удобно в страната и чужбина, като имате непрекъснат достъп до вашите средства.

Предимства на разплащателната сметка

Разплащателната сметка е практичен начин да получавате вашата работна заплата, пенсия, стипендия или друго възнаграждение, да управлявате доходите си и да извършвате ежедневни банкови операции и плащания. При нужда можете да нареждате трансфер на суми по други сметки в лева или чуждестранна валута.

Какво да направя, ако ми източат банковата карта

Ако решите да използвате всички предимства на сметката, тя ще ви спести много време и нерви, улеснявайки ви с безкасово плащане на данъци, такси, комунални услуги, битови сметки и други. Това е отличен начин да оптимизирате ежемесечните си финансови задължения.

istock
istock

Сметката ви дава възможност автоматично да погасявате кредитите си и да превеждате суми по други сметки, открити в банката, без да е необходимо вашето присъствие. В някои случаи можете да ползвате и кредит при преференциални условия.

Все повече банки, освен стандартна дебитна карта, предлагат и международна безконтактна дебитна карта. Тези карти набират все по-голяма популярност в световен мащаб, която коронавирусната пандемия ускори допълнително. Експертите прогнозират постепенно изместване на стандартните дебитни карти от безконтактните.

Средствата по вашата сметка могат да бъдат използвани чрез дебитната карта или директно от сметката. Освен да внасяте и теглите пари в брой от каса или банкомат, можете да извършвате вътрешнобанкови или междубанкови трансфери и разплащания във валута, различна от тази на сметката.

След отварянето на имейл може да останем с празна банкова сметка

Разплащателната сметка ви позволява да извършвате и транзакции с ценни книжа. Също така имате право да ползвате овърдрафт или потребителски кредит. Ако решите да активирате електронно банкиране, можете да се възползвате и от различни онлайн услуги.

istock
istock

Използването на интернет/онлайн банкиране е лесен и удобен начин да управлявате и да се разпореждате със средствата по вашите сметки от компютъра у дома или в офиса, от телефона или таблета навсякъде и по всяко време. Имате възможността да откриете сметка и да контролирате състоянието ѝ без да посещавате банката.

Понякога има и възможност за откриване на специални сметки с особен режим, съобразно специфични сделки и по предварителна договореност. Такива са дарителските сметки, ескроу сметките и сметките-гаранции по чл. 240 от Търговския закон.

Все повече пенсионери получават пенсиите си по банков път

Ако вашата банка е присъединена към Споразумението между банките – членове на Асоциацията на банките в България, можете да прехвърляте плащания от разплащателна сметка от една банка към разплащателна сметка в друга банка.

Споразумението дава възможност на клиентите – физически лица, да прехвърлят периодичните си директни дебити, периодични и входящи кредитни преводи, извършвани от разплащателната им сметка в друга банка, към разплащателната сметка в новата и обратно.

istock
istock

Откриване на разплащателна сметка

Необходимите документи за откриване на разплащателна сметка са: документ за самоличност, удостоверение постоянният адрес на клиента (освен ако не се съдържа в документа за самоличност) и формуляр за откриване на разплащателна сметка, който получавате на място в банката. При вноска пари в брой на каса банката има право да изиска и представяне на документи относно произхода на средствата.

Като гражданин на Европейския съюз можете да откриете разплащателна сметка на свое име във всяка държава-членка на Съюза, в която пребивавате законно. Чрез нотариално заверено пълномощно трето лице може да ви открие сметка. Родител, настойник или попечител може да открие сметка на непълнолетно лице (от 14 до 18 години).

За да откриете разплащателна сметка, трябва да сключите договор при общи условия, които уреждат отношенията между вас и банката, задължително в писмена форма. Новооткритата сметка получава уникален номер, наречен IBAN. Той е международният номер на вашата разплащателната сметка и представлява индивидуална комбинация от букви и цифри. Например, за да получите заплата, трябва да предоставите IBAN-а на своя работодател.

Преди да пристъпите към откриване на разплащателна сметка, трябва да се запознаете с условията и таксите за нейното обслужване. Важно е да проверите има ли такса за откриване на сметката, както и дали е необходимо при откриване тя да бъде първоначално захранена. Проучете предварително какви са таксите и условията за ползване на интернет банкиране.

Много банки предлагат откриване на сметка без изискване за минимална вноска за откриване или минимално салдо за поддържане и олихвяване. Друго предимство е, че получавате атрактивни предложения за депозити и спестовни сметки, предлагани от банката.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg