разплащателна сметка

Кредитиране

Овърдрафт, револвиращ кредит или кредитна линия

Овърдрафтът, както и револвиращият кредит имат за цел да осигурят оборотно финансиране на бизнеса. И по двата вида кредити се одобрява лимит, до който кредитополучателят може да ползва суми. И двата кредита ...

1

Такси

Какви са банковите такси за основни операции по сметки

Българската народна банка публикува средния размер на таксите към 31 декември 2021 г., начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, ...

1

Банки

Защо имам нужда от разплащателна сметка

Разплащателната сметка е не само удобство, но и необходимост в съвременния живот. След навършване на пълнолетие можете да си откриете разплащателна сметка в избрана от вас банка и в предпочитана от вас ...

1

Спестяване

Данък "лихва" само за спестовните сметки

Данък "лихва" ще се налага само за спестовните сметки. Подобни сметки имат около 25% от българите, каза вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков пред Фокус. Именно Дянков е инициатор да ...

4

Спестяване

10 лв. на месец за разплащателна сметка

Поддържането на разплащателна сметка за граждани в българските банки излиза до 10 лева на месец, показа проверка на „Монитор“ в тарифите на трезорите. Единични са случаите, в които банките предлагат ...

0

Кредитиране

Различни дебитни карти към една сметка - нова услуга от ПИБ

Първа инвестиционна банка предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти нова услуга – различни дебитни карти към една сметка. Чрез нея е възможно към една и съща разплащателна сметка да се издадат дебитни ...

0