Поддържането на разплащателна сметка за граждани в българските банки излиза до 10 лева на месец, показа проверка на „Монитор“ в тарифите на трезорите. Единични са случаите, в които банките предлагат обслужването на такава сметка безплатно и не събират такса за откриването й.

Хората най-често използват тази възможност, за да плащат сметките си за различни комунални услуги - например парно, ток, вода, телефон и т.н. Често разплащателните сметки се ползват и за друг тип периодични плащания като дължими данъци, такси или пък наеми.

Освен пари за откриване на сметката трезорите събират и такси за месечното й поддържане и обслужване. В тях обаче не влизат разходите по всеки отделен превод на средства.

Така месечната такса за поддръжка варира в широки граници. Тя зависи от вида на самата сметка, от това дали извлеченията за направените преводи и плащания се изпращат на клиентите по интернет или на хартиен носител и др. Така месечната такса за поддръжка

тръгва от 30 стотинки и достига до 10 лева на месец.

Най-често таксата за откриване на разплащателна сметка за граждани е между 2 и 3 лева, става ясно от тарифите на финансовите институции. Много банки за тази услуга събират такса от 10 лева.

Таванът на таксите за закриване на разплащателна сметка е 12 лева. В най-масовия случай обаче те са между 2 и 5 лева. Много банки не събират такса при закриване на разплащателната сметка. Това се отнася основно за случаите, в които тя е създадена по силата на безсрочен договор и е била ползвана повече от 12 месеца.

Условията на трезорите са различни

и по отношение на документите, които се изискват от хората при откриване на разплащателна сметка. В най-масовия случай е достатъчно само да се представи лична карта и да се попълни формуляр за откриване на сметката. В някои случаи се попълва и специално искане за комунални и периодични плащания.

Клиентът може да посочи дати, на които предпочита да стават плащанията на сметките към дружествата за комунални услуги. Той може да определи и друга банкова сметка, от която да се захранва основната, когато наличностите се изчерпат.