Първа инвестиционна банка предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти нова услуга – различни дебитни карти към една сметка. Чрез нея е възможно към една и съща разплащателна сметка да се издадат дебитни карти от брандовете VISA Electron, Maestro и VPAY.

По този начин клиентите на ПИБ могат да се възползват от преимуществата на различните брандове дебитни карти, без да се налага да откриват допълнителни разплащателни сметки.

Плащанията в интернет са преимущество на VISA Electron, с Maestro е възможно автоматичното плащане на сметки за комунални услуги, а VPAY предлага максималната сигурност на технологията “ЧИП – ПИН”.

Услугата предполага по-лесен контрол върху движенията на парични средства по дебитните карти посредством информационната услуга My Fibank и общата разплащателна сметка. Не на последно място, с внесените по общата сметка парични средства може да се разполага чрез всяка една от дебитните карти.

Клиентите на ПИБ могат да поръчат издаването на основни – за титуляра на сметката, - и допълнителни дебитни карти – за членовете на своето семейство и техни роднини.

Издаването на първата дебитна карта е безплатно, а за всяка следващата се дължи такса в размер на 1 лв.