При установяване на нерегламентирано изтеглена сума от вашата банкова карта трябва незабавно да уведомите банката. Ако някой е изтеглил пари от вашата сметка без да сте му дали нито картата, нито пинкода си, отидете до банката издател или се обадете на телефона, изписан на гърба на картата.

Банката на свой ред ще блокира картата, респективно – възможността за извършване на по-нататъшни финансови операции с нея. След като сте уведомили за непозволената операция, банката е длъжна да проучи случая и да събере информация отностно автентичността на транзакцията и нейното точно регистриране.

Хакери източват банкови сметки с фалшиви онлайн игри

Между 15 и 35 работни дни – това е срокът, в който следва да получите отговор на вашата жалба, за да разберете какво се е случило и дали парите ви ще бъдат възстановени. Добре е докато чакате решението на банката, да намерите всички документи и да прочетете общите условия. Там са описани вашите права и задължения, отговорността на банката и как тя процедира в подобни случаи.

Ако източената сума e до 100 лева, за жалост ще понесете всички загуби. В случай че откраднатата сума е по-голяма, банката ще ви я възстанови изцяло, ако се докаже, че сте използвали картата си в съответствие с условията, за които е издадена, предприели сте всички необходими действия за запазване данните ѝ и веднага след установяването на паричните липси по сметката сте уведомили банката.

банкомат

Важно е да не сте записали пинкода върху картата, на листче в близост до нея, на стената до любимия ви банкомат или нещо подобно – историята познава всякакви куриозни случаи. Пинкодът също така не трябва да бъде споделян с никого, нито да бъде изписван в съобщения по телефона, чиято история лесно може да се проследи. Също така при въвеждането на пинкода е добре да закривате цифрите с ръка.

Но дори да сте изпълнили всички тези условия, много вероятно е да сте станали жертва на банкомат със скимиращо устройство. Скимиращите устройства са най-разпространеният и лесен начин за копиране на информацията от вашата банкова карта. Те могат да бъдат в различни форми, видове и марки и за съжаление се разпознават изключително трудно.

Внимавайте, докато теглите пари от банкомат

Съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи, ако притежателят на банкова карта успее да докаже, че транзакцията не е авторизирана от него, цялата отговорност се носи от банката, издател на картата. В този най-благоприятен за вас сценарий доставчикът на платежни услуги има задължението незабавно да възстанови източените пари по сметката.

istock
istock

В някои случаи обаче банката отказва да възстанови липсващите суми. Изложените мотиви обикновено са свързани с проявена небрежност от страна на картодържателя, който едва ли не е съдействал на лицето, разпоредило се със собствените му пари. Ако бъде доказано, че картодържателят е причинил загубата чрез измама, банката има право да сезира компетентните органи за извършено престъпление.

Ако банката реши, че не сте съумели да си опазите персоналните данни на дебитната карта и ви откаже възстановяване, можете да отнесете въпроса си пред Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите. Тя е орган за алтернативно решаване на спорове като производството пред нея се развива извънсъдебно. Заявление до Комисията можете да подадете и в случай че банката не отговори на жалбата ви в законоустановения срок.

Бум на източени карти след пазар в интернет

Има вариант и да подадете съдебен иск за липсващата сума с добри шансове за решение във ваша полза. При един евентуален съдебен процес, ответникът (банката) носи доказателствената тежест за установяване на измама, умисъл или груба небрежност от страна на клиента си при боравенето с издадената му карта.

Доказването на вината на картодържателя на практика е сравнително трудно, тъй като банката няма как да е наясно при какви условия и обстоятелства клиентът е съхранявал картата и нейния пинкод. С други думи, установяването на субективния елемент на поведението на лицето, като умисъл, груба небрежност или измама, е почти невъзможно.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg