Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ проведе закрито заседание, на което прие решения във връзка с подадените от "Булгаргаз" ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ за периодите 1 януари - 31 януари 2019, 1 февруари - 29 февруари 2019 г. и 1 март - 31 март 2019 г., по които общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Това съобщиха от КЕВР.

Утвърждаването на цени на природния газ за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и руската компания "Газпром експорт от 2 март 2020 г. за доставка на природен газ, съгласно които общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г.

След разглеждане на заявлението на обществения доставчик и при отчитане на всички ценообразуващи фактори КЕВР утвърди цена на природния газ за периода 1 януари - 31 януари 2020 г. в размер на 37,82 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за януари 2020 г., утвърдена с решението на регулатора от 1 януари 2020 г., намалението е с 6,22 лв./MWh или с 14,12%, посочиха от КЕВР.

Свалят сметките за газ със задна дата

На проведеното закрито заседание Комисията прие решение, с което утвърди цена за периода 1 февруари 2020 г. - 29 февруари 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.


След разглеждане на заявлението на обществения доставчик и при отчитане на всички ценообразуващи фактори утвърдената цена на природния газ за периода е в размер на 33,81 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за февруари 2020 г., утвърдена с решението на регулатора от 1 януари 2020 г., намалението е с 10,23 лв./MWh или с 23,23%, допълниха от регулатора.

КЕВР прие трето решение, с което утвърди цена за периода 01 март 2020 г. - 31 март 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Какво откри проверката във ВиК дружествата

След разглеждане на заявлението на обществения доставчик и при отчитане на всички ценообразуващи фактори утвърдената цена на природния газ за периода е в размер на 30,10 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за март 2020 г., утвърдена с решението на регулатора от 1 януари 2020 г., намалението е с 13,94 лв./MWh или с 31,65%, добавиха от регулатора.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg