Комисия за защита на конкуренцията се самосезира и образува производство по чл. 28, т. 2 от ЗЗК за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на разпоредбите на Закона за енергетиката, въвеждащи изисквания по отношение на водомерите за топла вода.

Става въпрос за въведеното със Закона за енергетиката  изискване при монтиране на нови индивидуални топломери и водомери за топла вода същите да са с дистанционно отчитане. До 1 януари 2027 г. монтираните топломери и водомери за топла вода, които не са с възможност за дистанционно отчитане, се преустройват така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане.

Съгласно чл. 140, ал. 8 от ЗЕ индивидуалните водомери за топла вода с дистанционно отчитане в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда – етажна собственост, се доставят от фирмата за дялово разпределение или се одобряват от нея за използване в сградата. В мотивите към закона обаче не са посочени конкретни причини за тези изменения.
 
Това означава, че по отношение на топлата вода ще се премине само на водомери с дистанционно отчитане и ще бъде преустановено използването на водомери без дистанционно отчитане. Според КЗК обаче въвеждащи изисквания за качество, които осигуряват предимство за някои участници на пазара или са над нивото, което много на брой добре информирани потребители биха избрали, могат да представляват ограничение на конкуренцията.
 

istock
istock

Изискването индивидуалните водомери за топла вода с дистанционно отчитане да се доставят от фирмата за дялово разпределение или да се одобряват от нея дава предимство на тези фирми при продажбата на водомери за топла вода, а разпоредби, които поставят някои участници на пазара в привилегировано положение спрямо други, също могат да ограничат конкуренцията, обясняват от комисията.

Внимавайте какви водомери слагате

Въз основа на гореизложеното, може да се направи заключение, че е необходима задълбочена оценка за съответствието с правилата на конкуренция на разпоредбите на Закона за енергетиката, въвеждащи изисквания по отношение на водомерите за топла вода, за да се прецени дали са налице ограничения на конкуренцията, а ако да – дали са оправдани с оглед на постигане на други цели от обществено значение и дали тези цели могат да бъдат постигнати, без да се ограничава конкуренцията, се посочва в съобщението.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg