Битови потребители на електроенергия да произвеждат сами или да се обединяват в общности, които да произвеждат за собствени нужди и за продажба електрическа енергия от ВЕИ, предвиждат промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесен в Народното събрание.

Произвеждащи потребители и общности могат да бъдат и фирми, но без тези, на които производството на енергия от ВЕИ е основната им дейност, предвижда още проектозаконът.

В него се залага държавата да разработи схеми за финансово подпомагане на производството и потреблението на ток от произвеждащи потребители и общности за възобновяема енергия, както и за нетно отчитане на произведената и потребената от тях енергия.

В общностите за производство на ток от ВЕИ могат да участват отделни потребители като физически лица, микропредприятия, малки и средни фирми или общини. Те обаче трябва да се намират в близост до енергиен обект за производство на енергия от ВЕИ, който да притежава общността.

Тя трябва да произвежда, потребява, съхранява или продава произведената енергия, пише в законопроекта.

Ползите от това са преодоляване на енергийната бедност, намаляване на цените на тока за крайните потребители, увеличаване на енергийната ефективност и други.

Предвидено е още общността, която ще се занимава с производството на ток, да може да разпределя печалба или дивиденти в полза на совите членове.

10 000 домакинства могат да искат пари от държавата за фотоволтаици

Разпределението на печалбата обаче не трябва да надхвърля 6% възвръщаемостта от инвестицията на годишна база. Хората или предприятията в общността могат да се организират като търговско дружество, кооперация, сдружение с нестопанска цел или гражданско дружество. Като за целта ще се състави устав или договор.

istock
istock

Общността може да снабдява с ток от ВЕИ своите членове от обектите за производство чрез директни електропроводи или чрез мрежа от такива, пише в законопроекта.  

Всяка общност, независимо дали включва битови или небитови потребители, трябва да се регистрира в Комисията за енергийно  и водно регулиране. Организацията ще заплаща и такси – за достъп и пренос като клиент, съгласно утвърдените от КЕВР цени и цена за достъп до съответната мрежа като производител. Тя няма да дължи заплащане за мрежови услуги към мрежовия оператор, ако за съответния месец те не са ползвани.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg