пторебители

Битови сметки

Предлагат да си произвеждаме ток заедно със съседа

Битови потребители на електроенергия да произвеждат сами или да се обединяват в общности, които да произвеждат за собствени нужди и за продажба електрическа енергия от ВЕИ, предвиждат промени в Закона ...

4