Близо 2 милиона длъжници вече са в ръцете на т.нар. колектори - компаниите, които събират просрочени кредити и сметки. Ако преди година тези компании са работили по 1.006 млн. случая, то през първото полугодие на 2017 г. броят им е близо двойно повече - 1.944 млн.

Това показва анализ на агенцията за пазарни проучвания ИПОС България, направено по поръчка на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Няма информация колко длъжници имат по няколко дълга, но въпреки това ръстът на "клиентите" на колекторските компании е впечатляващ.

От бранша обясняват резкия скок на възложените им задължения с две причини. Едната е икономическото оживление в последните две години и по-интензивното кредитиране.

"Домакинствата отново са оптимисти за бъдещите си доходи, което ги кара да поемат по-сериозни ангажименти, но понякога не успяват навреме да изпълнят задълженията си", разясни Райна Миткова, председател на АКАБГ.

Другата причина е, че първичните кредитори - банки, фирми за бързи кредити и търговски дружества, прибягват по-смело и на по-ранен етап до колекторските агенции, без да чакат излишно дълго време, за да се уверят, че вземанията им може да се окажат несъбираеми. Понякога просрочието, заради което един дълг се прехвърля към нас, е едва 2-3 месеца, посочиха от АКАБГ.

В същото време колекторските компании отчитат спад на средната сума, с която задлъжняват домакинствата - нещо, което се случва за първи път от 2013 г. насам. За първото полугодие на 2017 г. средният размер на непогасения навреме дълг е 728 лв. при 1104 лв. година преди това.

В последните три години тази сума постоянно растеше. Колекторските компании обясняваха тази тенденция с по-големите кредити, изтеглени за купуване на по-скъпи луксозни стоки като мобилни телефони, компютри, таблети и телевизори.

Тази година обаче тенденцията се обръща заради по-големия обем продадени вземания от доставчици на вода, ток, парно. Те вече държат 22% от портфейла на колекторските фирми, като особено голям принос за това има "Софийска вода". Отделно над 20% е скочил делът на вземанията на фирмите за бързи кредити, предоставени на колекторите. В предишните години този дял бе под 10%.

"Не се сбъднаха обаче прогнозите ни да продължи изчистването на лошите кредити на банките. Очакваните продажби се забавиха и вероятно ще се извършат през следващата година", заяви Милена Виденова, управител на КОФАС България. Банковите продукти в портфейла на колекторските агенции са намалели от 53% през 2016 г. на 44% тази година.

Променя се и профилът на средностатистическия длъжник - той става все по-млад. С просрочени задължения са най-често мъже под 30-годишна възраст, несемейни, обикновено на трудов договор, добре образовани и с перспективи.

"Младите хора, т.нар. милениум поколение, са групата длъжници, които изследваме с особено внимание. Половината от тях имат стокови заеми и минимални спестявания. Отличават се с по-лековерно, оптимистично поведение и високи очаквания, които най-често нямат обективно основание", коментираха от бранша.