Отстъпката за коли с катализатор най-вероятно ще е 30% от 2014 г. Това съобщи пред журналисти председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев. Той обясни още, че идеята е тази преференция постепенно да отпадне.

Според него трябва да бъде прието предложение на БСП, което предвижда от 2015 г. намалението да стане 20 на сто, а от следващата година – 10%. Така отстъпката няма да се прилага от 2017 г. Цонев обясни още, че е добре да се приеме този вариант, защото стъпката на намаление е по-плавна.

Цонев обясни още, че за данъка за автомобилите през 2014 г.

ЩЕ СЕ ПОЛЗВА СТАРИЯТ РЕД ЗА ДОКАЗВАНЕ НАЛИЧИЕТО

на катализатор. Едва от 2015 г. хората ще трябва да се сдобият със специално удостоверение.

Заради разгорещени дискусии по въпроса депутатите отложиха приемането на Закона за местните данъци и такси за следващата седмица. В самия законопроект между двете четения е разписан и различен вариант на управляващото мнозинство. Според него отстъпката за коли с катализатори ще е 20% догодина и 10 на сто от 2015 г.

Предложенията на управляващото мнозинство, внесени между първо и второ четене, предвиждат още

ЗА АВТОМОБИЛИТЕ СЪС 74 KW МОЩНОСТ НА ДВИГАТЕЛЯ

които отговарят на екологичните категории „Евро 3” и „Евро 4”, отстъпката догодина ще е 30%, а за по-висока категория намалението ще е 50 на сто.

Депутатите в бюджетната комисия приеха вчера на второ четене и промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Според тях данъкът върху доходите от лихви по депозитите на физически лица става 8% от 2014 г. През следващата година ставката ще бъде намалена на 6 на сто, а през 2016 г. – на 4%.

Целта е през 2017 г. данък лихва окончателно да отпадне. Това предвиждат промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица, приети на второ четене в бюджетна комисия в парламента.

Данъкът върху доходите от лихви по депозитите влезе в сила в началото на тази година. Според данни на Министерството на финансите към края на август от този налог в хазната са постъпили 54,5 млн. лв., което е 66,5 на сто от годишните разчети.