404 служители на Националната агенция по приходите (НАП) са с неплатени глоби показа проверката на агенцията в собствените редици. Останалите около 7300 инспектори нямат никакви дългове към държавата, съобщиха от НАП.

Най-често става дума за „забравени” санкции от КАТ – в около 80 % от случаите. Има и около 30 служители, които не са внесли навреме данъците за имотите и автомобилите си.

Няма нито един данъчен, който да е пропуснал да плати данък върху доходите си обаче, показала вътрешната проверка. Изпълнителният директор на агенцията е разпоредил заплатите за февруари на некоректните негови служители да бъдат запорирани, като от тях ще бъдат удържани всички неплатени суми.

В момента НАП прави проверка на целия персонал на Министерството на финансите, а от средата на март всички останали над 50 000 държавни служители също ще бъдат проверени за неплатени данъци и глоби.

Работодателите на всички, които имат дългове към КАТ или други държавни органи или неплатени данъци ще бъдат писмено уведомени от НАП, за да удържат от заплатите на чиновниците неплатените навреме суми. По преценка на ръководителите на съответните министерства и ведомства, списъци с имената на длъжниците могат да бъдат оповестени публично.

От началото на 2010 г. Агенцията за държавни вземания се вля в НАП. С това в приходното ведомство премина събирането на неплатените в срок глоби. След промяната всеки клиент на НАП, който иска удостоверение за платени данъци и осигурителни вноски задължително се проверява за неплатени глоби към различни държавни институции.

Удостоверенията за платени данъци и осигуровки се изискват от много държавни органи по различни поводи – например за участие в обществени поръчки, при кандидатстване за банков кредит, при издаването на разрешителни за оръжия и много други.

Паралелно с това от НАП обясняват, че през март 2010 г. гражданите, които са натрупали най-много неплатени глоби към различни държавни институции, ще бъдат лично информирани за това по телефона от информационния център на НАП, чрез имейл или с есемес.

От агенцията за приходите припомнят, че глобите, наложени на граждани от различни институции се плащат в установените от закона срокове пред съответния държавен орган. Неплатените навреме глоби се изпращат в НАП едва след като не бъдат внесени в срок по сметката на съответния публичен взискател.