5000 фирми, регистрирани по ДДС, не са декларирали вещите, които ползват за лични нужди. Това съобщи говорителят на Националната агенция за приходите (НАП) Росен Бъчваров по време на семинара „Данъци и осигуряване 2017“.

„Има един кръг от юридически лица – около 5 хил., които имат скъпоструващо имущество – най вече превозни средства, но и недвижимости, при които е очевидно от множество проверки и косвени данни и доказателства, че има лична употреба“, поясни Бъчваров.

По думите му обаче данъчните няма да правят ревизии и да облагат компаниите с лихви за 5 години назад.

„Идеята е самата компания да намери разумната граница какво е съотношението между лично и служебно ползване и да начисли дължимия данък сама“, категоричен бе говорителят на данъчните.

Новите правила за данък "уикенд" влизат в сила от Нова година, след като последните промени в Закона за ДДС бяха обнародвани преди дни в "Държавен вестник". Както и досега, за служебните коли и имоти фирмите ще трябва да отчитат

до каква степен се използват за лични и служебни цели

И ако например половината от времето един служебен автомобил се използва за лични нужди от собственика, шефовете или служителите, фирмата ще трябва да плаща ДДС върху 50% от стойността на автомобила и всички разходи за експлоатацията му.

С промените в закона обаче корекция на дължимия от фирмата данък "уикенд" ще се прави само веднъж в годината, а не всеки месец, както беше досега. Като това ще важи не само за коли и имоти, а и за всички други активи на стойност над 5000 лв.

Това означава, че след като се придобие например даден имот, ще се определя в каква степен той ще се използва за служебни и в каква - за лични нужди.

След като първоначално се упражни пропорционално право на данъчен кредит, за фирмата не възниква задължение всеки месец да начислява ДДС за лични нужди. Но ако настъпи промяна на това първоначално пропорционално приспадане, за фирмата ще възникне задължение еднократно да извърши корекция на дължимия ДДС.

Това ще се прави при изчисляване на налога за последния данъчен период на календарната година.

Росен Иванов, директор „Данъчно-осигурителна методология“, коментира, че ако при покупката на актив решим, че ще го ползваме и за лични нужди,

не би трябвало да получаваме пълния размер на данъчния кредит

„а само такава пропорция, която те прогнозират към момента на покупката“. След това, когато засечем реалната употреба на съответния актив, веднъж в годината ще можем да увеличим или намалим ползвания данъчен кредит съобразно действителното положение. Според него е разумно личната употреба да се измерва в изминато разстояние в километри или употреба в часове.

Според промените дори когато ползваме служебния си автомобил, за да отидем или да се върнем от работа, също трябва да засечем служебното ползване спрямо личното, за да може компанията добросъвестно и честно да начисли съответния размер на ДДС.

А пък за тези, при които личната употреба е в огромен процент и почти няма служебно ползване, може би е по-разумно активът направо да бъде прехвърлен на съответното физическо лице, което го ползва, или то да заплаща някаква сума на компанията, за да може да се начислява ДДС, допълни Иванов.

За по-евтините активи обаче правилата ще бъдат други. За активи на стойност

до 5000 лв. данък "уикенд" ще се плаща еднократно

Когато става дума за активи за сравнително малки суми като мобилни телефони, лаптопи и компютри ще се признава право на данъчен кредит по ДДС еднократно, в момента на придобиването им. Именно тогава ще се решава дали активът ще се използва само за служебни цели или и за лични.

„Измерването на личната употреба на служебни лаптопи и телефони е изключително трудоемък процес и с крайна съмнителна достоверност. Въпреки това не трябва да се забравя, че НАП изследва съответствието между притежаваните подобни активи и дейността на персонала на компанията“, разясни още Иванов.

Той допълни, че за приходната агенция е важно да не се купуват телефони и лаптопи за роднини и приятели, които нямат нищо общо с компанията.

Вижте още: 

Депутати искат премахване на данък "лихва" 

Няма да има облекчения при данък "уикенд" за колите 

Данък за последното тримесечие може да се удържи авансово