728 млади семейства са подали декларации в НАП за намаляване на данъчната основа с 2.220 млн. лв., заради платени лихви по ипотечни кредити, съобщават от приходната агенция.

През миналата година облекчението за ипотечни кредити е ползвано от над 5 хил. семейства, като те са извадили общо 17 млн. лв. от данъчните си основи.

От НАП обясняват, че данъчното облекчение дава възможност на младите семейства да приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането означава, че със сумата, платена по лихви по ипотечния кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

За да ви се намали данъкът, ипотечният кредит трябва да е сключен от вас или от този, с когото имате сключен граждански брак, както и да не сте навършили 35 години към датата на сключване на договора за ипотечен кредит. 

Ипотекираното жилище обаче трябва да е единствено за семейството през съответната година, като данъчно задълженото лице да представи данъчна декларация, че съпругата или съпругът няма да ползва данъчно облекчение за същата година.

Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката, който да удостоверява размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 3 май 2016 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне.