Производството и продажбите на бира са генерирали 53 млрд. евро данъчни приходи в страните от ЕС през 2012 г.

Това показва проучване на Ernst & Young за пазара на бира. Браншът е осигурил работа за 2 млн. души, като през миналата година има ръст на износа от 4%.

След известен период на спад производството и обемът на потреблението в пивоварния сектор в Европа показват признаци на възстановяване.

Страните от ЕС са произвели 390 млн. хектолитра бира за година и се нареждат на второ място в света по този показател след Китай. Средната консумация на бира на глава от населението в Европа е 70 литра на година.