Възложените на колекторски агенции дългове на физически лица през първите шест месеца на 2015 г. възлизат на над 983 754 млн. лева при 820 млн. лв. за същия период на 2014 г., сочи проучване на Ипсос България, направено от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ), предаде Economic.bg.

Най-голяма е задлъжнялостта към мобилните оператори. Техният обем вече формира 44% от дълговете. За първото полугодие, колекторските агенции са получили искане за събиране на 432 милиона лева. 

Средният размер на вземанията е 487 лева от потребител. Причината за тоа е, че телекомите се явяват с нисък приоритет на плащания за хората.

Банковите задължения остават на второ място с 42% дял на забавените плащания, при 35% през изминалата година. Фокусът при банките през последната година се измества в посока по-активно кредитиране и естествено те започват да ползват повече външни услуги по събиране.

Следваща категория необслужвани вземания са небанковите финансиращи институции (стокови кредити, онлайн заеми). Те представляват 9,06% от задълженията, което е неочаквано намаление и е най-значително за пазара. В категорията други, влизат само 2% от обема на дълговете.

Троен ръст за година е отчетен в обема на междуфирмените еземания, коментират от асоциацията. Междуфирмената задлъжнялост у нас надхвърля 170 млрд. лв. - близо 107 млрд. от тях са между компаниите. 

Милена Виденова – зам. председател на АКАБГ, обясни, че основната причина за тройния ръст на възложените междуфирмени вземания е повишаването на популярността на събирането. Основният обем дългове на фирмите се дължи на фалита на КТБ.

Председателят на асоциацията Райна Миткова-Тодорова заяви, че профилът на длъжника е мъж, около 50-годишен, с добро образование, живеещ в голям град, със собствен бизнес преди годините на кризата.

Според асоциацията, добрите сектори у нас са - IT секторът, при който България е на трето място по стартиращи IT решения, рибарство, производство на химикали и химически продукти, аутсорсинг. Лоши сектори се явяват търговията на едро и дребно, недвижими имоти, строителство и операции с недвижими имоти, специализирани строителни дейности.

Повечето компании от асоциацията са скептични за плащаемостта на домакинствата. Очакванията им са за влошаване на възможностите за плащане на потребителите през втората половина на годината.