Данъчните власти са започнали проверки на редица агенции за недвижими имоти във връзка със зачестили измами. През последните месеци от НАП отчитат повече сигнали от клиенти. 
Те обикновено са за това, че за платените комисиони не е издадена касова бележка или друг счетоводен документ, пише Дарик.

По всички сигнали са възложени проверки, като практиката показва, че в по-голяма част от случаите нарушенията се потвърждават.

Завишеният брой на сигналите срещу агенциите за недвижими имоти се дължи най-вероятно на сезона и на отчетеното от брашна "раздвижване" на този пазар, уточняват от НАП. От Агенцията напомнят, че санкцията за неиздаване на касова бележка от физически лица, които не са търговци, е до 500 лева, а при едноличните търговци и юридическите лица санкцията е от 500 лева до 2000 лв., но може да достигне и до 10 000 лв. в случаите, в които се извършва дейност без касов апарат.

Дейността на нередовните агенции за недвижими имоти отдавна е в полезрението на данъчните. Анализ на риска от неотчитане на приходите от посредническа дейност на агенции за недвижими имоти и нерегистрирани брокери сочи, че средно годишната щета за бюджета възлиза на 26,2 млн. лв. а относителният дял на рисковите лица е 83 на сто. 

Затова през 2013 г. и 2014 г. от приходната агенция започнаха контролни действия към агенции и брокери на имоти, които имат рисково поведение.

През 2013 г. са ревизирани 53 лица, при които са установени допълнителни задължения от неплащане на данъци и осигуровки общо за 800 хил. лева. В средата на 2014 г. стартираха нови 390 проверки и ревизии на агенции за недвижими имоти и физически лица брокери, за които данните на НАП са показали риск от неплащане на данъци. 

Ревизиите и проверките продължават и през 2015 г., заради незначителното повлияване в поведението на рисковите лица от бранша, отчетено при оценката на риска през 2014 г.