Депутати от опозицията ще питат финансовия министър Симеон Дянков защо с указанията си Националната агенция за приходите ограничава кръга от млади семейства, които могат да ползват данъчни облекчения за покупка на жилище с ипотечен кредит.

Повод за питането им ще бъде тълкуването на приходната агенция, според което, за да се ползва посоченото облекчение, е нужно гражданският брак да е сключен преди покупката на единственото жилище на младото семейство.

Пред Дарик Мая Манолова от левицата и Хасан Адемов от ДПС бяха категорични, че в закона не е записано такова условие сред другите изброени условия и че с подобно указание данъчните ограничават правата на онези млади семейства, които първо са си купили дом и после са сключили брак. От опозицията обмислят и да внесат законова поправка, ако НАП не коригира своето тълкуване.

Разписаната още в края на миналия парламент възможност в Закона за данъците върху доходите на физическите лица ви дава право ако имате граждански брак и сте си купил единствено жилище с ипотека да ползвате отстъпка от данъците си, при условие че вие или партньорът ви не сте навършили 35 години към датата на теглене на кредита за дома ви.

Има и допълнителни условия - като това да не притежавате идеални части от друг жилищен имот, договорът за заем да не е на името на друго лице, било то и ваш роднина, както и да е ипотекирано самото ви жилище, а не друга собственост.

Облекчението се изчислява, като от данъчната основа на доходите ви се приспадат платените през миналата година лихви. Сметките показват, че отстъпката, която може да получите, се равнява на една, а в някои случаи даже на две месечни вноски по ипотеката ви.

В указанието на НАП за това облекчение обаче е разписано като изрично условие, че то може да бъде ползвано само от лицата, които първо са сключили брак и после са си купили дом. Указание, което според Мая Манолова от левицата и Хасан Адемов от ДПС практически дописва закона и то ограничавайки броя на младите семейства, които могат да ползват облекчение.

„Текстът на ЗДДФЛ е ясен и недвусмислен. Той дава възможност на всички млади семейства, които имат ипотечен кредит, да ползват данъчно облекчение, независимо кога е сключен гражданският брак - преди или след договора за кредит. Скандално е според мен поведението на приходната администрация. Те си позволяват да дописват закона и то в ущърб на хората. Искам да припомня предния случай, когато шефът на НАП издаде едно указание, с което разшири задълженията на самоосигуряващите се лица, като им вмени плащането на допълнителни осигуровки в случаите, в които са управители на собствените си дружества. С което увеличи четири пъти тяхното социално осигуряване. Тогава в резултат на напрежението и заплахата от протести, той промени своето указание. Сега сме пред втори подобен случай, когато той тълкува закона в ущърб на данъчно задължените лица", каза Мая Монолова, депутат от Коалиция за България.

„Първо, такъв текст в закона няма и тълкуването от страна на директора на НАП е неточно, защото един от принципите на правото е, че този, който издава законодателния акт, той е в правото си да тълкува този акт. Когато се създават условия за намаляване на приходите в бюджета, кръгът на лицата, които са данъчно задължени и плащат осигурителни вноски, се разширява с всякакви възможни средства, включително и с такъв тип указания. И от друга страна, се правят опити за намаляване на кръга на тези, които ползват права, като това с облекченията за млади семейства", обясни Хасан Адемов от ДПС.

Освен питане до финансовия министър, от опозицията смятат да внесат и промяна в Закона, за да е ясно, че на данъчно облекчение ще имат право всички млади семейства, независимо от това дали първо са сключели брак и след това ипотечен кредит или обратното.

Говорителят на НАП Росен Бъчваров заяви за Дарик, че приходната агенция стои зад своите указания и няма за цел да ограничава правото на хората. По думите на Бъчваров, ако има проблем с тълкуванието на закона, то той трябва да се отнесе към парламента, защото приетите от депутатите разпоредби не били достатъчно прецизни.

„Поддържаме становището си, но ако законодателят има идея, че текстът не е достатъчно прецизен, а то е видно, че той не е достатъчно ясно разписан - ако НС реши да коригира някои действащи нормативни актове, едно логично действие на законодателния орган е да приеме изменения на действащия закон. Работата на НАП каква е - имаме един действащ закон, за да изясним прилагането на закона, указваме и на нашите служители и на един неограничен кръг хора как разбираме един несъвършен в същността си чл. 22 а", каза още Росен Бъчваров, който уточни, че ако има инициатива от страна на народни представители за обсъждане или промени в цитирания текст, свързан с облекченията за млади семейства, от НАП са готови да споделят експертното си мнение по приложението на тази разпоредба от закона.

Преди месец след остра реакция от малкия и среден бизнес НАП коригира свое спорно указание, което предвиждаше двойни осигуровки за управителите на малки фирми. Според първоначално издаденото указанието, което тълкуваше допълненията в Кодекса за социално осигуряване, собствениците на фирми трябваше да плащат осигуровки не само за основната дейност, която извършват, но и в случаите, когато са и управители на фирмата си, дори да нямат договор за управление и определено възнаграждение.