Европейската комисия одобри 226 проекта на 27 държави членки за финансиране по линия на новосъздадения Инструмент за техническа подкрепа.

7 от одобрените от ЕК проекти са подадени от страна на България, като 4 от тях, на стойност 1,25 млн. евро, са с бенефициер Национална агенция за приходите
.

НАП: Между 7-8% са фирмите с отказ за ликвидна подкрепа

Проектите на НАП са насочени към оптимизиране на работните процеси, осъвременяване на използваните методи и въвеждане на нови практики, в съответствие с най-високите европейски стандарти.

Проект „Разработване и внедряване на методология за оценка на корупционния риск в Националната агенция за приходите на Република България“ има за цел изготвянето и внедряването на методология за оценка и управление на корупционния риск в НАП.

istock
istock

Дейностите ще бъдат изпълнени с подкрепата на частен консултант или на експерти от администрации на други държави членки. Очаква се реализацията на проекта да доведе до значително намаляване на риска от корупционни практики в структурите на Агенцията и подобряване на обществения имидж и доверие на обществото.

10% от онлайн търговците укриват данъци у нас

Проект „Подобряване на управлението на спазването чрез внедряване в Национална агенция за приходите на България на модели за опознаване на външния контекст и повлияване на поведението на данъкоплатците“ има за цел подобряването на нивото на данъчно спазване. В резултат от изпълнението на проекта, ще бъде развит капацитет за изследване, опознаване, разбиране и прогнозиране на външния за НАП контекст, включително икономическите, демографските, социалните и други влияещи на данъчното спазване условия, както и за прилагане на иновативни методи за разбиране на поведенческите модели на клиентите на агенцията и за влияние върху тяхното поведение.

Проект „Разработване и внедряване на модел за „Хоризонтален мониторинг“ в Българската приходна администрация“ има за цел разработването и внедряването на модел за прилагане на хоризонтален мониторинг, като средство за насърчаване на доброволното спазване от страна на големите данъкоплатци, въз основа на взаимно, информирано доверие, сътрудничество, разбиране и прозрачност на отношенията между тях и НАП. Това ще даде добра основа за разработване на адаптиран към условията в страната план за внедряване на модел за хоризонтален мониторинг и пилотно тестване на процеса.


Проект „Повишаване на мрежовата и информационна сигурност в НАП“ има за цел подобряването на мрежовата и информационната сигурност на агенцията. То ще бъде постигнато чрез надграждането на знанията и уменията на експертите по киберсигурност в НАП, като същевременно се създаде стабилна рамка за управление на киберсигурността, в съответствие с националните и европейски изисквания. Вследствие на проекта се очаква подобряване на вътрешния капацитет за мрежова и информационна сигурност, както и актуализиране на правила, политики и процедури за мрежова и информационна сигурност в НАП, в съответствие с националната и европейската политика и стандарти.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg