Румънският министър на публичните финанси Еуген Теодоровичи съобщи във вторник, че министрите на икономиката и на финансите на Европейския съюз (ЕКОФИН) не са успели да се споразумеят за въвеждането на т.нар. "цифров данък" върху големите технологични компании. Вместо това държавите-членки на ЕС планират да се застъпят за осъществяване на глобална реформа в областта на цифровите данъци.

Преговорите за налагане на 3 процентен данък върху технологичните компании, които извършват бизнес в ЕС и които в световен мащаб правят повече от 750 млн. евро дневно, продължиха с месеци при наличието на силни разногласия между отделните страни-членки.

След като стана по-ясно, че подобно споразумение в рамите на съюз ще бъде трудно постижимо, през миналата седмица френското правителство предложи нов данък, който сега се очаква да получи одобрение от парламента на страната. Италия, Испания и Обединеното кралство също планират да въведат подобен цифров данък на национално равнище.

Междувременно висшият служител на финансовото министерство на САЩ, отговарящ за международните данъци - Чип Хартър заяви в Париж, че смята, че предложенията за цифров данък върху технологичните гиганти в някои държави-членки на ЕС са "лошо замислени" и "силно дискриминационни срещу американските компании". Той подчерта, че САЩ се противопоставят на предложенията, независимо от страната, в която те ще бъдат въведени.

"Различни комисии в рамките на нашето правителство изучават дали това дискриминационно въздействие ще ни даде права да бъде атакувано според търговските споразумения, Световната търговска организация и наличните договори", добави Хартър.

Той добави, че би било по-добре да се настоява за подобна данъчната реформа в международен план на ниво Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).