Измамници са се опитали да източат милиони левове ДДС, което трябвало да бъде внесено в държавната хазна вчера. Измамниците разпратили преди две седмици писма до големи фирми и физически лица със солидни доходи, че Националната агенция по приходите е сменила сметката, по която се изплащат дължимите налози.

Сигналът за измамата бил получен няколко дни по-късно в НАП от бизнесмен, който се усъмнил, че писмото е менте. При проверка на данъчните се оказало, че от името на приходната агенция до някои фирми и граждани са изпратени уведомления за промяна в банковите сметки на администрацията, подпечатани с фалшив печат. В писмата се описват „новите" банкови сметки на НАП, като клиентите се призовават да започнат да превеждат дължимите данъци и осигурителни вноски по тях.

Веднага приходната агенция, ръководена от Красимир Стефанов, е

сезирала за измамата прокуратурата

МВР и ръководството на банката, в която е открита невярната сметка. Разследването е показало, че сметката е регистрирана на името на неграмотен ром, който е използван от измамниците за подставено лице.

След сигнала на НАП сметката била запорирана. Оказало се, че няколко фирми вече били превели малки суми от дължимите си налози. Измамниците обаче така и не били изтеглили парите. Според разследващите най-вероятно мошениците са се канили да изпразнят сметка след 14 март, когато е последният срок за събиране на дължимия ДДС за тримесечието. Тъй като сметката вече е запорирана обаче, измамниците няма да изкарат и лев.

Заради далаверата от НАП предупредиха фирмите и гражданите, че

не са извършвани промени на банковите сметки

на агенцията, и призовават своите клиенти да внасят дължимите суми по досегашните сметки, публикувани в интернет страницата на агенцията - www.nap.bg. Коректна информация за банковите сметки на всички териториални структури на НАП клиентите на администрацията могат да получат от колцентъра на приходната агенция на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор, както и на място в офисите на агенцията.

Преди време „Монитор” пръв съобщи, че измамници, представящи се за данъчни служители, обикалят столицата. Фалшивите бирници бяха взели на мушка предимно малките магазинчета в централната част на града и в по-скъпите квартали в столицата. В полицията тогава бяха

постъпили над 30 сигнала за данъчни менте

които искат пари от търговците, за да не им пишат актове.

Още тогава от НАП предупредиха, че според българското законодателство всички глоби, които са наложени от държавни органи, се плащат по банков път. Това важи и за санкциите, които се налагат от НАП на некоректните търговци.

Според вътрешните разпоредби на агенцията пък инспекторите, които осъществяват оперативен контрол в търговски обекти, заведения, обменни бюра, дискотеки, спазват точно определени правила. Проверките се извършват задължително от екип от двама души. Те се легитимират със служебна карта, на която има цветна снимка и е изписано името и длъжността на служителя на НАП. След приключването на проверката служителите на НАП съставят констативен протокол, чийто номер е уникален за цялата страна. Ако е констатирано нарушение, например неиздаване на касова бележка, на нарушителя се съставя акт за нарушение. Следва издаване на наказателно постановление, в което се определя размерът на санкцията. Наказателното постановление се връчва на нарушителя, който има право да го обжалва в законно установения 7-дневен срок.