Кабинетът отмени таксите върху празните компактдискове и други информационни носители, върху които могат да се записват музика и филми.

Парите от приходите трябваше да отидат за компенсация на авторите, чиито произведения хипотетично биха могли да бъдат презаписани. В замяна на това българските граждани получаваха възможност да си записват безплатно песни и други произведения, щом са за лично ползване.

В сила остава, че свободното ползване на авторски права, без изричното разрешение на автора, става след плащане на компенсация. Излиза, че ако искаме да си свалим от нета песен на Шакира, трябва да поискаме лично разрешение от нея. Или да си платим.