Вместо да водят безмислени спорове, политиците трябва да се погрижат за запушване на пробойните в бюджета. Това препоръчаха вчера от Института за икономически изследвания към БАН. 

„Бюджет 2015, също както и предишните, показва сериозен проблем - събираемостта на приходите. Около 2 млрд. лв. от ДДС редовно не се събират“, обясни проф. Митко Димитров, директор на института. Митниците също не успяват да съберат достатъчно от акцизи и мита", допълни проф. Димитров. 

Според него от години липсва воля за решаване на този проблем заради връзките на политици и партии с икономически кръгове. 

Притесненията ми идват от това, че не се излиза от досегашните схеми, и основно - не се предлагат мерки за повишаване на събираемостта от ДДС, митнически такси и акцизи, подчерта проф. Димитров. 

Бюджет 2015 не предлага мерки за раздвижване на пазара на труда, е другата сериозна критика на икономистите от БАН. „Повишаването на доходи за сметка на задлъжняване на държавата не е философия, която ще изстреля икономиката ни в друга орбита, обясни проф. Искра Белева. 

Тя посочи, че заетостта през 2015, 2016 и 2017 г. според средносрочната бюджетна рамка ще се променя символично и ще се задържи на около 3 млн. души, колкото са били работещите и през трудната 2010 г., докато през 2008 г., заетите у нас са били малко над 3.4 млн. човека. Това означава, че пазарът на труда ще остане в криза и догодина.

Според икономистите от БАН вдигането на минималната заплата в този момент не е обосновано, защото в икономиката няма оживление", коментира проф. Димитров.