НАП напомня на новите студенти да си платят здравните вноски. Приходната агенция отчита, че над 70 процента от редовните студенти, които са български граждани, имат пропуски в здравното осигуряване за един, два или три месеца. 

В типичния случай проблемът идва от това, че учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година, а започват следването си през септември или октомври. В диапазона юли - септември те не са осигурени за сметка на републиканския бюджет, защото не попадат в нито една от двете категории.

За този период бъдещите студенти трябва да платят сами здравноосигурителните си вноски, припомнят от НАП.

До края на годината, българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в България.

За целта те трябва да подадат декларация и заявление за напускане на страната до 31 декември 2012 г. Най-лесният и бърз начин това да стане е по пощата.

От НАП обаче предупреждават, че за да се отразят промените в българската  здравна система, трябва да се подадат и двата документа - и декларацията, и заявлението.