264 души, заемащи висши държавни длъжности, ще бъдат проверени от НАП, тъй като Сметната палата ги уличи в укриване на имоти и доходи от публичния регистър. Политици и висши чиновници масово не са обявили леки автомобили на съпрузи и съпруги, хонорари, дялови участия, закупени парцели и апартаменти.

Ревизиите ще обхванат не само необявеното имущество, но и всички приходи и разходи на проверяваните и техните съпрузи и съпруги, ще се изследва и това дали официално обявените им доходи съответстват на семейното имущество.

Шефът на НАП Красимир Стефанов призова всички, които ще бъдат проверявани, да дадат писмено съгласие да се оповестят резултатите от ревизиите.

Според данъчните закони, ако се установи несъответствие на доходи и имущество, инспекторите на НАП начисляват пълния размер на укрития данък заедно с лихвите. При открити данни за престъпление, материалите се предават на прокуратурата. НК предвижда до 8 години затвор и конфискация на цялото или част от имуществото на лице, което е укрило данъци в особено големи размери.

От приходното ведомство обаче уточниха, че не всяко нарушение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности е и данъчно нарушение. Покупката на лека кола от съпруг или съпруга сама по себе си не е данъчна простъпка.

Конфлинкт на интереси

Управителят на Националния осигурителен институт Христина Митрева окончателно е глобена с 1000 лв. за това, че не е подала навреме декларация за конфликт на интереси. Тя не е обжалвала санкцията, която й наложи ВАС. Митрева беше избрана на поста на 5 март 2010 г. и трябваше да обяви зависимостите си до 7 дни, но вместо това се забави до 31 май. За същото нарушение с 1000 лв. бе глобен и шефът на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев и останалите в комисията Ангел Джалъзов, Димана Ранкова Борислав Богоев и Антония Гинева.

ВАС наложи 1000 лв. глоба и на Николай Желев и Красимир Тодоров от комисията "Кушлев", които също са закъснели с подаването на декларацията си. Жалба срещу глобата си е подал председателят на Съвета за електронни медии Георги Лозанов.