Общините са претърпели загуби за 110 080 546 лв. през 2023 г. от предоставени от държавата различни данъчни преференции.

Това показва проучване, проведено за пръв път от Националното сдружение на общините. 

Сумата, с която са ощетени местните бюджети, представлява 8,1% от данъчните приходи на общините през миналата година.

В проучването са се включили 210 общини (79% от всички) с общо малко над 5 милиона партиди на физически и юридически лица, получили облекчения, отстъпки или освобождаване от данъците върху недвижимите имоти, върху МПС, патентен данък, таксите за битови отпадъци и за различни технически услуги.

Кои общини бият София по заплати

"Може да се каже, че общините са върнали тези средства на гражданите и бизнеса, изпълнявайки регламентите, които държавата е въвела със закон", коментира пред БНР-Радио София Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ.

Тя посочи конкретни преференции, от които са се възползвали данъкоплатците:

- отстъпка за основно жилище от Данъка за недвижимите имоти;
- отстъпка от 5%, ако данък или такса битови отпадъци се плати изцяло до 30 април;
- данъчна отстъпка от 75% от данъка за имот (или за автомобил) за хора с намалена работоспособност; 
- отстъпки за автобусите и товарните автомобили с екологични категории.

istock
istock

"Отдавна сме заявявали, че не бива държавата да прави своята екологична политика само за сметка на местните данъци и такси. Затова решихме, че е време да остойностим размера на тези данъчни преференции. Общините изпълняват стриктно данъчното законодателство, въведено от държавата, въпреки че то ощетява местните бюджети. Тези над 110 милиона можеха да бъдат използвани за улици, осветление, за местни проекти", подчерта Георгиева.

Следващата стъпка от страна на общините е да се водят преговори за държавна компенсация след установяване на понесените загуби.

Според изпълнителния директор на НСОРБ това може да стане:

1. По Закона за публичните финанси, според който държавата трябва да финансира всяка нова политика, която въвежда;
2. Държавата да отстъпи част от преките данъци – по-лесен вариант, част от финансовата децентрализация, за която се говори от години.
 

"Нашите европейски партньори, включително Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, към която се стремим да станем член, подчертават задължителния характер на финансовата децентрализация за България и необходимостта тя да бъде въведена в кратки срокове. България остава единствената държава членка, в която общините не получават част от данъка върху доходите на физическите лица", допълни Силвия Георгиева.

Резултатите от проучването със сигурност ще бъдат представени при обсъждането и формирането на следващия държавен бюджет.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase