Кампанията за подаване на данъчни декларации започва от утре. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите е до 2 май тази година, тъй като 30 април е неделя, а 1 май е почивен ден, съобщиха от приходната агенция.

От НАП напомнят, че най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офис на НАП.

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март, физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лева. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017 г.

Срокът за фирмените декларации пък е 31 март, като ако бъдат подадени по електронен път, може да се ползва

1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък

но отново сумата не може да надхвърля 1000 лева. Тази отстъпка обаче може да се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията, а именно до края на март, обясняват от НАП.

Гражданите ще подават по Интернет годишните си данъчни декларации само по желание. А фирмите задължително ще пускат декларациите си онлайн с електронен подпис от 2018 г., т. е. когато обявяват печалбата си за данъчната 2017 г.

Първоначалното предложение беше бизнесът да подава онлайн декларациите си още от началото на 2017 г. Но според депутатите има малки фирми в отдалечени райони, където е труден достъпът до интернет и затова трябва да се изчака. От НАП обаче имат стратегия да подпомагат малките фирми на такива далечни места. Това ще става, като на тези места се поставят временни офиси, където служители на НАП ще оказват помощ.

Според закона глоба до 500 лева грози всеки, който не подаде данъчна декларация. Данъчна декларация за доходите си за миналата година е длъжен да подаде всеки, който е

получил пари извън тези по трудовия си договор

Важно е да се знае, че ако вече имаме рецидив и това е втората година, в която не сме декларирали доходите си, данъчните могат да ни глобят с до 1000 лева.

Освен за неподаване на декларацията обаче глоба ни застрашава и при посочване на неверни данни. Ако те водят до по-нисък размер на данъка или освобождаване от плащане, приходната агенция ще ни глоби с до 1000 лв. При повторно нарушение законът ни заплашва със санкция от 2 бона.

Физическите лица трябва задължително да декларират и получените парични

заеми от физически лица, чийто общ размер е над 10 хил. лв.

и към края на миналата година част от тях са непогасени.

Трябва да обявим и заемите, които сме дали на приятели и роднини. В противен случай лицата, които спестят тази информация от НАП, ще трябва да платят 10% от недекларираната сума, а ако ни заловят втори път, размерът ще бъде 15 на сто.

Данъкоплатците, които са си подали декларациите, но въпреки това не са внесли дължимите суми към бюджета, също подлежат на наказание. Глобата започва от 1000 лв., а при повторно нарушение скача на 2000 лв.

От тази година трябва да

декларираме и доходите на починалите ни близки

Годишната данъчна декларация за доходите на починали лица може да се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници, записаха като ново изискване депутатите.

Годишната данъчна декларация може да се подаде и след 30 април, но не по-късно от шест месеца след откриването на наследството. Доходи, за които наследниците или заветниците са узнали след изтичането на посочените срокове, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява. Хора, получили доходи от източници в чужбина, ще трябва да ги декларират годишно и дължимият данък да се определя в годишната данъчна декларация и да се внася в срок до 30 април на следващата година. Дава се възможност за еднократна корекция чрез подаване на нова декларация до 30 септември.

Държавата ще намалява данъците ни, ако се разплащаме с дебитната си карта. Това е ново правило, въведено в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, което влиза в сила от тази година.

Облекчението ще може да ползват хората, които получават доходите си изцяло по банков път и харчат поне 80% от парите си също по банков път - с дебитна или кредитна карта, или с банкови преводи. Налозите ще ни бъдат по-ниски с около 1% от дължимия за годината данък върху доходите, но не повече от 500 лв.

Като условие за ползване на облекчението е при подаване на декларацията човек да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Целта е да се намалят плащанията в брой и така да се удари сивата икономика.

Засега касовите плащания остават ограничени над 10 000 лв. Парламентът отхвърли предложението от началото на тази година плащанията в брой да бъдат лимитирани до 5000 лева. Остана досегашният текст в Закона за ограничаване на плащанията в брой, според който когато плащанията са на стойност, равна или над 10 000 лева, те се извършват само по банков път.