До 25 януари 2010 г. само 195 търговци на цигари от София са подали заявления за регистрация по ДДС в столичната дирекция на НАП, съобщават от пресцентъра на агенцията.

Служителите от отдел Регистрация в София приемат едва по 10-15 заявления на ден. Данните показват, че в София са издадени разрешителни за търговия с тютюневи изделия на повече от 20 000 търговци. Очаква се около 80% от тях да подадат заявления за ДДС регистрация. Повечето обаче изчакват крайния законов срок, за да изпълнят това свое задължение.

Според последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове само регистрирани по ДДС лица могат да продават цигари. Освен регистрация по ДДС, те трябва да имат и разрешение за търговия с тютюневи изделия, което се издава от митницата по местонахождение на търговския обект.

Законодателят е предвидил срок - до 30 април, в който лицата, притежаващи /към 1 декември 2009 г./ разрешение за търговия с тютюневи изделия трябва да го подновят. За целта те подават заявление за издаване на ново разрешение в съответната митница по местонахождение на търговския обект. До получаване на отговор от митническите власти търговците могат да продължат дейността си.

Важно е да се знае, че валидната ДДС регистрация е задължително условие за получаването на разрешение за търговия с тютюневи изделия. Затова преди да подадат документи в Агенция „Митници” търговците следва да се регистрират в НАП.
Регистрацията по ДДС се извършва в териториалната дирекция на НАП по адреса на управление на фирмата. Законовият срок за издаване на удостоверението за регистрация по ДДС е 14 дена от подаване на заявлението.

„Призовавам търговците на цигари да не чакат крайния срок. За да ги улесним, за да им спестим време сме подготвили пакет от необходимите за регистрация документи, предоставили сме и указания за изготвянето им, разкрили сме допълнителни работни места за приемане на заявления. Необходимо е обаче технологично време за проверка и издаване на удостоверенията, което не може да бъде по-малко от 10-тина дни. Който изчаква крайния срок трябва да е готов да загуби повече време и да не може да изпълни задълженията си в срок, което би затруднило дейността му.”, сподели Светлана Паунова, директор на ТД на НАП – София.