Страната ни е в дъното на класацията по всички ключови показатели, според индекса на Европейския съвет за външни отношения (European Council on Foreign Relations).

Индексът е предназначен да помогне на ЕС да идентифицира основните си силни и слаби страни. Този индекс оценява държавите-членки на ЕС за техния принос към европейския суверенитет в шест сфери: климат, отбрана, икономика, здравеопазване, миграция и технологии. Индексът обхваща техните възможности и ангажименти в тези области поотделно, като за всяка област оценката е по 5-степенна скала - отлично, добро, задоволително, лошо и неуспешно. Индексът се основава на резултатите от 27-те държави-членки, за да изготви обща оценка за ЕС на шестте области. 

ОЛАФ иска да върнем 30 млн. евро в европейския бюджет

Индексът поставя държавите в четири групи, които отразяват техните различни роли в усилията на ЕС за изграждане на европейски суверенитет. Всяка страна е групирана според цялостната си позиция, като се отчита допълнително високото представяне в конкретни области. Четирите групи са: 

  • Лидери са: Дания, Франция, Германия, Холандия и Швеция. Това са държави, които защитават европейския суверенитет чрез отличния си принос в специфични области или имат много силно представяне като цяло.
  • Стремящи се са: Белгия, Финландия, Ирландия и Люксембург. Това са държави, които получават сравнително високи оценки и които имат важен принос за европейския суверенитет в поне три области.
  • Задоволително се представят: Австрия, Естония, Италия, Малта, Португалия, Словения и Испания. Това са държави, които не се справят нито особено добре, нито зле, но които са полезни в една или две области на европейския суверенитет.
  • Слабо представящи се са: България, Хърватия, Кипър, Чехия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия. Това са държави с ниски или много ниски резултати. Те нямат тежест в укрепването на европейския суверенитет, поради недостатъчни ресурси и ангажираност в множество области на суверенитет.

Докато пет държави поемат ролята на „лидери“ на европейския суверенитет, два пъти повече от тях са „неефективни“. Общо само осем държави (Германия, Холандия, Франция, Швеция, Дания, Белгия и Люксембург) получават средно „добър“ резултат, а две държави (България и Унгария) са „неуспешни“ не само в конкретни терени, но и в средния си резултат.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg